SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:42.01
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:43.90
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:45.62
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:46.55
4
5
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:48.31
5
6
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:49.91
6
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:01:01.21
7
8
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:01:23.36
8
12
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
DNS
-
10
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
DNS
-
9
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
DNS
-
11
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
DNS
-
 
     
     
     
     
Sponcer