SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:44.18
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:44.55
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:44.59
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:47.37
4
5
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:50.80
5
6
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:51.13
6
7
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:52.49
7
8
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:53.61
8
9
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:53.87
9
10
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:54.97
10
11
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:01.27
11
12
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
DNS
-
 
     
     
     
     
Sponcer