SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:32.45
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:37.10
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:40.36
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:40.96
4
5
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:42.30
5
6
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:45.80
6
7
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:46.18
7
8
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:46.81
8
9
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:47.19
9
10
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:47.71
10
11
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:48.01
11
12
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:51.34
12
13
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:52.73
13
14
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:54.75
14
15
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
DNS
-
16
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
DNS
-
17
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
DNS
-
18
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
DNS
-
 
     
     
     
     
Sponcer