SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:42.16
Gold
1
2
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:45.47
Silver
2
3
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:47.73
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:48.62
4
5
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:00:49.69
5
6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:49.83
6
7
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:56.18
7
8
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:59.45
8
9
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:01:05.29
9
14
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
DNS
-
15
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
DNS
-
10
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
DQ
-
11
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
DQ
-
13
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-
DNS
-
12
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
DQ
-
 
     
     
     
     
Sponcer