SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:41.43
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:42.14
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:45.47
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:46.23
4
5
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:47.34
5
6
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:47.79
6
7
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:50.90
7
8
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:52.34
8
9
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:54.02
9
10
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:55.17
10
11
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:55.52
11
12
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:55.66
12
13
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:01:04.55
13
 
     
     
     
     
Sponcer