SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:41.22
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:43.27
Silver
2
3
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:43.89
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:46.19
4
5
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:00:49.30
5
6
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:52.44
6
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:00:55.58
7
8
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:55.80
8
10
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:xx:xx.xx
9
9
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
xx:xx:xx.xx
10
 
     
     
     
     
Sponcer