SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:29.88
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:33.10
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:34.36
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:37.01
4
6
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:43.35
5
5
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:43.35
6
7
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:00:46.13
7
8
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:46.54
8
9
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:59.32
9
11
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
DNS
-
12
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
DNS
-
13
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
DNS
-
10
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
DQ
-
 
     
     
     
     
Sponcer