SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุชานันท์    
นามสกุล
พรรณะ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 
     
Sponcer