SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ศิรินันต์    
นามสกุล
เขียวดี
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือภูเขา บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
  จักรยานเสือหมอบ บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 
     
Sponcer