SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เกสสิณี    
นามสกุล
ตรีพงศ์พันธุ์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ว่ายน้ำ
  กรรเชียง 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง
 
     
Sponcer