SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมหมาย    
นามสกุล
ปรีเปรม
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กอล์ฟ
  ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 กอล์ฟ
  บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 ว่ายน้ำ
  กบ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 ว่ายน้ำ
  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย
 
     
Sponcer