SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อุเทน    
นามสกุล
วงษ์โก
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เซปักตะกร้อ
  ทีมชุด - ชาย
 ตะกร้อลอดห่วง
  ทีม (กติกาไทย)
 
     
Sponcer