SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อมรรัตน์    
นามสกุล
ขัติยศ
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แอโรบิก
  คู่ผสม รุ่นอายุ 36 - 44 ปี
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36 - 44 ปี
 แอโรบิก
  หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 31 - 40 ปี หญิง
 
     
Sponcer