SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เสกสรร    
นามสกุล
จิตต์สุทธิ
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แอโรบิก
  คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 แอโรบิก
  ชายเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
 
     
Sponcer