SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุดใจ    
นามสกุล
เถาว์น้อย
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 แอโรบิก
  คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
 แอโรบิก
  ทีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
 แอโรบิก
  หญิงเดี่ยว Marathon รุ่นอายุ 41 - 50 ปี หญิง
 
     
Sponcer