SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
กานต์
โสภณรณฤทธิ์
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
กฤตภาส เกเบรียน
รัศมีแข
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3
ทวีศักดิ์
บัวติ๊บ
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
อรฉัตร
วรรณวิจิตร
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
ดนัย
คำสุก
หญิง
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
ภคพร
ทาแกง
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
วัลลภา
ยาวินันท์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
พงศกร
ฤทธิ์เต็ม
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9
พุทธิพงษ์
ศรีบุญเรือง
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
ณัฐดนัย
นาจันทร์
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
พูนทรัพย์
มาฤทธิ์
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
ธนพล
สุนทรสุข
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13
ธนพล
สุนทรสุข
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14
ดารณี
ปัดตา
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
ฐาปกรณ์
อุ่นชัย
หญิง
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16
พลภิรักษ์
สุเมธะ
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17
จีรนันท์
ชัยวาฤทธิ์
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
ณัฐกร
วิทิตานนท์
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19
ธีรชาติ
ปัทมาลัย
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20
ธรรมรัตน์
วงศ์ต่อม
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Found Data   42   items
Page
1   2   3  
 
     
Sponcer