SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ไพฑูรย์
นาแซง
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
ดาริกาญจน์
วิชาเดช
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
อิสรพงศ์
คงคาชาติ
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
วิยดา
พันธ์โน
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5
พงษ์พันธ์
พรมพิพักต์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6
สุกฤตา
วงศ์ภาคำ
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7
ศิวาพร
กิตติลาภ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
นุชธิดา
โยลัย
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9
อภิยุทธการ
ฮามพิทักษ์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10
วิฑูรย์
วีรศิลป์
หญิง
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11
ทตมัล
แสงสว่าง
หญิง
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12
ศราวุธ
รัตนวงษ์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13
สุรเดช
ไสยกิจ
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14
วานิช
ประเสริฐพร
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15
วานิช
ประเสริฐพร
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16
ศุกรินทร์
คำสุวรรณ
หญิง
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17
ไพฑูรย์
บุตรวงษ์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18
วิชาญ
ศรีสุวรรณ
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
ประกายรัตน์
ใจเที่ยง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
สุวิทย์
แพงมา
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Found Data   51   items
Page
1   2   3  
 
     
Sponcer