SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ประภาพร
หนองหารพิทักษ์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
สมใจ
ภูครองทุ่ง
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3
มธุรส
เก่งกว่าสิงห์
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4
กฤติกา
สุวรรณเรือง
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5
ชนัชฎา
ภาระนาด
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
ปวีณา
ขันธ์ศิลา
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
7
พรพิมล
สืบสำราญ
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8
ฟุ้งเกียรติ
มหิพันธุ์
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9
มยุรดา
มหิพันธุ์
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10
กาญจนา
สุภีร์คำ
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
เพชรประชา
ภูทองเงิน
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
12
ธนัญชัย
เฉลิมสุข
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13
ทรงกรด
พิมพิศาล
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
14
จริญญา
เกษนัส
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15
ภัควรินทร์
มานะสิริสิทธิ์
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
16
กฤษณ์
ขุนลึก
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
17
ศักดิ์เกษม
ปานะลาด
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
18
สัน
นามตะคุ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
19
สรัญญา
ภูมิดิน
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
20
ธงศักดิ์ชัย
สายพระราษฏร์
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Found Data   33   items
Page
1   2  
 
     
Sponcer