SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ปกรณ์ชัย
เผิ่งจันดา
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
คำพา
ยิ่งคง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
ณัฐชนนท์
โสสิงห์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
อภิสิทธิ์
ชาวกล้า
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
อภิสิทธิ์
ชาวกล้า
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
กิตติญา
พรหมพา
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
กิตติวรา
จันทรุกขา
หญิง
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
กิตติวรา
จันทรุกขา
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
อภิชัย
กาญจนพาที
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
เพชร
เสาร์ศรี
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
เอกสิทธิ์
โพธิ์ชูชาติ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
เอกสิทธิ์
โพธิ์ชูชาติ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
สุภาภรณ์
บุญงาม
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
ไพเราะ
แสนหวัง
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
ไพเราะ
แสนหวัง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ทรงวุฒิ
ภัทรไชยกร
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17
เดือนดารา
รัตนกาสาว์
หญิง
หมากกระดาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
จิรานุวัฒน์
จันทรุกขา
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
อัจจิมา
โพธิ์ศรี
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
ไวพจน์
อุ่นใจ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Found Data   163   items
Page
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
 
     
Sponcer