SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ศุภิดา
มุ่งสูงเนิน
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
กัญญารัตน์
เป็งงำเมือง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
วันเฉลิม
ยอดสิงห์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
กิติราช
พงษ์เฉลียว
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
ศุภเทพ
สติมั่น
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
จุฑามาศ
เบ้าคำกอง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
เพ็ญพร
คำศรี
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
รุ่งทิพย์
หอมขจร
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
ชลธิชา
ศรีสว่าง
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
ณรงค์ชัย
อุณาวงศ์
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
ภานุวัฒน์
สมภาวะ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
กรรณิการ์
สายแวว
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
เต็มสิริ
ธานี
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
ชนาธิป
ชื่นบาน
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
กันตยา
ส่งเสริม
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16
วสันต์
ผิวทอง
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
พิษณุ
หินผา
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
ศิริวรรณ
วงศ์ทวี
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
สุริยา
แก้วใส
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
ณัฐวุฒิ
วิลัยพุด
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Found Data   109   items
Page
1   2   3   4   5   6  
 
     
Sponcer