SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
บูชา
ผกากรอง
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
วีระชัย
ท่าดี
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
วีระชัย
ท่าดี
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
ศุภกร
แก้วละเอียด
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
ฐาปกรณ์
จารุวรรณกุล
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
สืบสกุล
ใจสมุทร
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
จักรพันธ์
คงนคร
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
จักรพันธ์
คงนคร
ชาย
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
อาลาวีย์
ฮะซานี
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
สุรศักดิ์
เกตุบุญนาค
หญิง
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
ยุทธนา
พงศกร
หญิง
เทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
จักรี
ถาวรบรรจบ
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
จักรี
ถาวรบรรจบ
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
จามิกร
มะลิซ้อน
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
ณัฐพงศ์
แก้วบุญมา
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16
สยาม
จันทาพูน
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
ชูเกียรติ
ชูสกุล
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18
ชูเกียรติ
ชูสกุล
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19
ชัยชุมพล
ชูราษฎร์
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20
ชัยชุมพล
ชูราษฎร์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Found Data   78   items
Page
1   2   3   4  
 
     
Sponcer