SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
รัศมน
ศรีอาริยะจันทร์
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
ริญญ์รภัส
มงคลพัชยาภาคย์
หญิง
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ดาวุฒิ
กาลาเอส
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
สิทธิโชค
วิรุณราช
ชาย
ตะกร้อลอดห่วง
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
วนิษา
ศรีรอบรู้
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
วุฒิชัย
พึ่งโพธิ์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
มนตรี
ทองแผ่
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
นวลพร
ก่อเกียรติวนิช
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
ชนัญญา
มาพุทธ
หญิง
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
ธารา
ซุ่นไล้
ชาย
ตะกร้อลอดห่วง
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
พิเชษฐ์
แซ่ตั๊ง
ชาย
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
หิรัณย์
มีสบาย
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
ภควัฒน์
ผาสุข
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
สุบัณฑิต
พุ่มเจริญ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
ธนาธิป
อบมลี
ชาย
เทนนิส
มหาวิทยาลัยบูรพา
16
ทรงกรด
แก้วศรีนวล
ชาย
ลีลาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
17
อรรถพร
ประสิทธินาวา
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยบูรพา
18
ธนวัฒน์
ทองแก้ว
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
19
สมเกียรติ
พันธ์ศิริ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
20
ดวงกมล
เพ็ชร์ชะ
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
Found Data   195   items
Page
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
 
     
Sponcer