SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
พรพิมล
ฝ้ายเทศ
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
สรายุทธ
มณีงาม
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
เบญจพร
สายตระกูล
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
อรรถพล
บรรจง
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
พินิตนันท์
ไพศาล
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
ปาริชาติ
ยำพวา
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
ปาริชาติ
ยำพวา
หญิง
วอลเลย์บอลชายหาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
พรรณราย
ละตา
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
ศราวุธ
ผาพญาเรือง
หญิง
เซปักตะกร้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
ทิวาพร
ขันแข็ง
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
อังคณา
พัฒนไพบูลย์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
นรินทร์
บุญปิง
ชาย
เทนนิส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
ยุวดี
จะแจ้ง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
ปาลีรัตน์
วงจำปา
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
ธฤต
รัตนมณี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16
ทักษิณ
แสงสุวรรณ
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17
วิไลลักษณ์
เทพษร
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18
รัฐพร
รัศมี
ชาย
เปตอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19
พลเทพ
ชัยคง
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
ดร.ฉัตรชาญ
ทองจับ
หญิง
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Found Data   131   items
Page
1   2   3   4   5   6   7  
 
     
Sponcer