SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กบ 50 เมตร อายุ 46-50 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่