SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15 น.
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
ความเร็วลม
m/s
 
   
ช่อง นักกีฬา สถิติ หมายเหตุ อันดับ
1
2405
ธัญญรัตน์  ทวีนุต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:02:52.90
Gold
1
2
0437
อุมาพร  ขานหัวโทน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:02:59.82
Silver
2
3
0221
ปารวี  วาศน์อำนวย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:03:07.87
Bronze
3
4
0752
วิจิตราภรณ์  ทวีศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:16.45
4
5
1151
เกศฤดี  บุญรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:03:20.17
5
6
1106
ฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:03:25.83
6
7
0404
คุณาภรณ์  ภูวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:28.46
7
8
4612
รัชนี  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:03:43.94
8
9
0214
นัสฌาภัทร์  ดอกไม้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:03:52.63
9
 
 


 
     
     
     
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer