SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
   
No.
นักกีฬา
สถิติ
หมายเหตุ
ลำดับ
1
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:33.20
Gold
1
2
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:35.19
Silver
2
3
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:35.92
Bronze
3
4
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:40.59
4
5
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:41.00
5
6
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:55.47
6
7
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-
DQ
-
11
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
DNS
-
10
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-
DNS
-
8
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
DNS
-
9
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
DNS
-
 
     
     
     
     
Sponcer