SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)  
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 
 รอบสอง
06:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Official
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) 
 รอบสอง
12:30
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
Official
รวม กอล์ฟ  74 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสอง
11:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
12:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีม (กติกาไทย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  1 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบชิงอันดับ 3
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:15
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามเทนนิส ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น
Official
รวม เทนนิส  32 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสาม
08.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
08.38
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
08.55
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
08.58
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
08.58
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
08.59
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
08:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
08:57
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
09.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
09.16
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 102
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 21
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:02
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 24
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 27
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 161
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบแรก
13.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
13.01
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
13.30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13.30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13.33
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
13.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13.37
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13.42
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
13.45
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
13.48
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:!5
อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 29
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
13:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13:15
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
13:15
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:15
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:15
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 40
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:17
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 49
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
13:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 50
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
13:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
14.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 87
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
14.43
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
14.44
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14.45
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
14.50
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14.52
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
14.55
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
14:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบแรก
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
14:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
14:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 85
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
14:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
15.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
15.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
15.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 98
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
15.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 รอบสอง
15.05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
15.05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบสอง
15.20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:13
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 105
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสอง
15:13
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15:15
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
15:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
15:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 111
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:25
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
15:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 116
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
15:35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
15:35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 119
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 121
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสอง
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 110
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
15:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
15:42
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 122
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:45
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 124
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
15:55
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 126
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
15:55
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 125
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15:57
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 127
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
16.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 128
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
16.05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 129
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
16.05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 130
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
16.05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 142
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
16.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 143
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 144
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
16.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 145
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
16.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 146
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
16.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 147
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
16.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 148
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
16.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 151
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16.40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 150
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสาม
16.45
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 149
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
16.50
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 123
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
16:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 131
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบแรก
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 132
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 133
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 134
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย ทั่วไป   คู่ที่ 135
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 136
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 137
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 138
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสาม
16:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 139
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสาม
16:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 140
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
16:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 141
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสาม
16:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 171
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
17.35
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 181
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
17.55
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 152
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสาม
17:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 153
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสาม
17:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 154
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสาม
17:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 156
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
17:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 157
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 155
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบสาม
17:01
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 158
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
17:05
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 159
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
17:10
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 160
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17:10
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 163
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
17:18
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 164
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
17:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 162
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
17:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 169
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
17:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 170
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 165
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 166
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 167
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 168
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 172
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
17:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 178
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
18.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 179
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสาม
18.00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 176
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสาม
18.04
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 180
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
18.12
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 177
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
18.22
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 173
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 174
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 175
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 182
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
18:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 183
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
18:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป   คู่ที่ 184
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
18:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 185
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 186
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 187
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 188
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  188 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม ทั่วไป   คู่ที่ 549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 552
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 553
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 55 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 555
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 พบกันหมด ครั้งที่ 2
09:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป   คู่ที่ 561
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:25
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม อายุ 50 ปีขึ้นไป    คู่ที่ 566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
10:50
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป   คู่ที่ 563
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแบดมินตัน อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
รวม แบดมินตัน  18 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 17  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 18  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 19  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 20  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 21  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 22  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 23  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 24  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 24  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 23  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 22  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 21  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 20  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 19  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 18  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 17  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 16  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 15  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
 รอบที่ 1
09:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 17  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 18  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 19  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 20  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 21  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 22  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 23  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 24  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบที่ 1
10:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 2
14:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น