SAT GRS
   
ฟุตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2561

ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สายที่ สาย M73  คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมชาย   สายที่ สาย M74  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตบอล
Print Day by Day Table
Sponcer