SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2561    จำนวน 14 เหรียญทอง  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13:00
สนามเซปักตะกร้อ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.50
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09:20
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ชายเดี่ยว ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงเดี่ยว ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
09:30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
คู่ผสม ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
หญิงคู่ ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
10:00
อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2  vs มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12:00
สนามเปตองชั่วคราว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
เปตอง ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สายที่ สาย M75 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
09:00
สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สายที่ สาย M75 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09:00
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง สาย M42 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10:30
สนามวอลเล่ย์บอล อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย สาย M47 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09:00
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
ทีมหญิง สาย W17 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:45
สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer