SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
พิชิต
พรมแสนใจ
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
อรทัย
อินทะวงค์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
พงศธร
ศรีทับทิม
หญิง
เทนนิส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
กัลย์สุดา
ศรีโพธิ์
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
จักรกริช
ถ้ำแก้ว
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
จักรกริช
ถ้ำแก้ว
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
บุญวัฒน์
อัตชู
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
นิล
พันธุ์คงชื่น
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
นิรันดร
พัฒนกุล
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
รณวีร์
พาผล
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
ประวัติ
พื้นผาสุข
ชาย
กอล์ฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
ทรงเกียรติ
สังฆมณี
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
อัจฉรียา
กสิยะพัท
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
วีระศักดิ์
สมยานะ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
อานนท์
มะโนเมือง
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16
ชูชีพชัย
แก้วมงคลเพชร
ชาย
สนุกเกอร์ บิลเลียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
มนตรกฤต
ญาณวชิรสกุล
ชาย
ฟุตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18
ธนะโชค
สันต์สวัสดิ์
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19
อนันต์
หมูฝั้น
หญิง
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20
ฉัตราภรณ์
กาวี
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Found Data   48   items
Page
1   2   3  
 
     
Sponcer