SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
วุฒิศักดิ์
กาญจนาภา
ชาย
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
สถิต
จรูญไธสง
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
ธนัสนันทน์
กาวิละนันท์
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ไชยยงค์
นวลใจบุตร
ชาย
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
รุจิรา
บุตรชา
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
พิมพิไล
ไชยศิลป์
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
วันวิสา
พิลึก
หญิง
แอโรบิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
ดร.จิรภาส
จงจิตวิมล
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
ดร.จิรภาส
จงจิตวิมล
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
นลินรัตน์
พรพัฒนเตชาภัทร์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
ชลดา
ไม้ส้มซ่า
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
วันเฉลิม
อยู่ทิพย์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
สมนึก
พึ่งม่วง
ชาย
จักรยานเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
ธนวลัย
กูลประดิษฐ์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
พจนีย์
สีเอี่ยม
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
16
วัชรพงษ์
อยู่คง
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17
พรธเนศ
สีนาค
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
18
ดุลย์โสภา
ชัยรัตน์
หญิง
ว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
สุระกิจ
กันเกตุ
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
ปัญญาพร
เพชรเอือง
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Found Data   108   items
Page
1   2   3   4   5   6  
 
     
Sponcer