SAT GRS
       
 

รายชื่อนักกีฬา

 

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
ชนิดกีฬา
สังกัด
รายละเอียด
1
ฐิติวัฒน์
หวังสุขใจ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
สิรินาฏ
พิมเสนาะ
หญิง
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
วินัย
มีมาก
ชาย
เปตอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
สุพัตรา
ทองสุข
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5
ทัศนีย์
อะโรคา
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6
อิทธิพล
จำนงรักษ์
ชาย
ฟุตบอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7
สุกิจตา
เหมราช
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8
นายวิจิตร
ศรีสวัสดิ์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9
สุภัทรชัย
สีสะใบ
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10
ปิยนุช
วรินทร์
หญิง
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
11
ยุภาพร
เงาะเศษ
หญิง
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12
สุวิทย์
แซวรัมย์
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13
ชญานุช
สามัญ
หญิง
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14
สินจัย
บุญทศ
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15
กรกต
ชาบัณฑิต
ชาย
แบดมินตัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16
สไบทอง
ลือจันดา
ชาย
เทเบิลเทนนิส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17
จันทร์ฉาย
สีสมยา
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18
สุพันธ์
แสนสี
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19
พัชรวรรณ
จันมะณีย์
ชาย
วอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
20
นายอภิวัฒน์
สันฐาน
ชาย
กรีฑา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Found Data   110   items
Page
1   2   3   4   5   6  
 
     
Sponcer